DSM kunststofworkshop bij Interieur

Bureau Z* partnersArtEZ Bureau Z*
werkt of werkte
samen met
externe partners b.v.
DSM Zwolle,
Stedelijk Museum
Alkmaar,
KPN,
Festival Zwart,
Provincie Overijssel,
De Halve Marathon en
Museum de Fundatie
in Zwolle

en heeft met
l'Oréal/Redken
Denktank Sessies gehouden.

Beeld en Geluid 2013 op Vimeo.

Bureau Z* zoekt mogelijkheden voor projecten met:

Culturele organisaties. Er zijn kansen genoeg op samenwerking van ArtEZ met culturele instellingen als: muziekfestivals, brancheverenigingen, orkesten, musea, enzovoorts.

Bedrijven en bureaus. Een goed idee voor een project of opdracht komt pas in een persoonlijk gesprek echt tot zijn recht. Het is bijvoorbeeld al lastig samen te vatten wat individuele afgestudeerden in zijn of haar mars hebben. De grote verscheidenheid aan opleidingen binnen ArtEZ en de individuele afgestudeerden vormen samen een breed palet aan mogelijkheden voor opdrachtgevers.

Andere onderwijsinstellingen: Bureau Z* onderzoekt en initieert voor ArtEZ uitdagende verbintenissen met andere onderwijsinstellingen. Alumni of studenten worden zo veel mogelijk bij een dergelijk onderzoek betrokken. Zo onderzochten we met Hogeschool WIndesheim onze kansen om onze activiteiten op het gebied van gaming uit te breiden en staan er andere samenwerkingsverbanden op stapel.

Studierichtingen en organisaties binnen ArtEZ: voor de studenten van de verschillende faculteiten van ArtEZ laten we waar de gelegenheid zich voordoet, inspirerende samenwerkingsprojecten ontstaan. Kwaliteit combineren met kwaliteit.
... lees verder

Projectaanvragers van buiten ArtEZ: de studierichtingen van de academie inspireren wekelijks veel mensen en bedrijven om een aanvraag te doen voor medewerking van studenten of afgestudeerden aan hun ideeën.
... Projectvoorbeelden

Interne relatie bij ArtEZ? Actief? Inventief?
Samenwerken binnen ArtEZ
Z* geeft nieuwe energie aan samenwerking binnen de hogeschool

Nieuwe samenwerkingsverbanden in de hogeschool blijken tot verrassende nieuwe dingen te leiden. Het is opgevallen dat de combinatie van de kwaliteiten van verschillende afdelingen van ArtEZ tot een enorme gehele kwaliteitsverbetering leidt.
We hebben Z* Alumni Denktanksessies voor l'Oréal/ Redken gehouden waarbij alumni van ArtEZ
Fashion Design en Product Design betrokken waren, naast een groep alumni van grafisch ontwerpen, illustratie, interieur de verschillende afdelingen van ArtEZ Zwolle.

Het project beeld en geluid met Robin Noorda is er ook een goed voorbeeld van. Een fysieke en een digitale verbinding van de twee ArtEZ werelden van beeldmakers en geluidmakers.
In al deze projecten is gebleken dat de combinatie van de kwaliteiten van verschillende afdelingen van ArtEZ tot een grote totale kwaliteitsverbetering leidt. Wij signaleren voor dit type samenwerkingsverbanden nog veel meer mogelijkheden en hopen die in de toekomst te kunnen uitbreiden.


... Ideëen over mogelijkheden binnen ArtEZ, samenwerken? Graag! Een oriënterend gesprek? Klik hier

Bureau Z* - inspiratie voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers is het werken met jonge creatieve professionals vrijwel altijd een inspirerende ervaring. Opdrachtgevers creëren op hun beurt meerwaarde door de verdere professionele ontwikkeling van onze afgestudeerden en studenten.

Hoe?
Aangeboden opdrachten plaatsen we vaak in onze Z*Nieuws!Flash. Afgestudeerden van de afgelopen drie jaar kunnen zich, naast deelname aan projecten en sessies, bij ons aanmelden om in aanmerking te komen voor die opdrachten. Ook uw opdracht plaatsen wij tegen een kleine vergoeding in onze Z*Nieuws- Flash. Goed idee?! Stuur Bureau Z* een berichtje!
...idee voor samenwerking? Graag! Klik hier!


Goed idee voor een onderwijsproject of opdracht?
Ideeën vinden bij ons altijd een gretig gehoor. Een aanbod voor bijzondere projecten heeft altijd onze belangstelling, maar inpassen in het lopende curriculum is om onderwijskundige redenen praktisch onmogelijk. In overleg met de voor uw project meest geschikte studierichtingen wordt echter altijd naar een mogelijkheid gezocht op langere termijn.
... interesse in de route van een idee of opdracht?

... klik hier voor de pagina Vragen en Feiten/ routelink