De voordelen van alumni projecten
Projecten bieden een waardevolle aanvulling op de opleiding. Je komt door projecten in situaties terecht die je confronteren met de praktijk in allerlei mogelijke omstandigheden. Het levert je het volgende op:
- Je leert samenwerken met collega's in andere disciplines en je eigen vakmanschap in te zetten voor een gezamenlijk doel;
- Je bouwt zodoende aan je professionele netwerk;
- Je ervaart hoe het is om een opdrachtgever te overtuigen van jouw kwaliteiten;
- Je leert onderhandelen en presenteren.
Kortom: een schat aan ervaringen, die je goed kunt gebruiken!.
Over Bureau Z* en de spelregels

Bureau Z* is een netwerkactiviteit voor de oud-studenten van ArtEZ. Afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers en docenten BKV. Z* is een onderdeel van ArtEZ Artzétra, het projectbureau van ArtEZ Zwolle. Alumni van andere studierichtingen en ArtEZ instituten zijn echter ook hartelijk welkom.

Externe projecten die bij ArtEZ binnenkomen worden deels gebruikt als verrijking voor het ArtEZ onderwijs (via Artzétra, het projectbureau van ArtEZ Zwolle). Het deel dat daarvoor niet in aanmerking komt wordt via Bureau Z* aan oud-studenten voorgelegd die zich hebben ingeschreven bij de Z* AlumniPool. Deze kunnen door dergelijke opdrachten uit te voeren hun netwerkpositie aanzienlijk versterken. Soms schrijven we ook pitches uit. De opdrachtgever is hier nauw bij beftrokken.

Het voor bezoekers zichtbare deel van de website van Bureau Z* bestaat naast informatie uit een wisselende collectie beelden uit het Z* AlumniPortfolio. In dat portfolio zijn de meest actuele afbeeldingen en informatie over het werk en de visie van de deelnemers te vinden. Het vormt de kern van alle activiteiten van Z*, en wordt gebruikt in het contact met mogelijke opdrachtgevers bij het werven van opdrachten en deelname aan pitches. Het portfolio geeft inzicht in jouw aanbod, visie en werkwijze. Hoe sterker je presentatie, des te meer kans je maakt.

Aan deelname zijn spelregels verbonden.
... Download alle regels voor alumni van het werken met Bureau Z* via deze link.
... Inschrijven Alumni via deze linkBeelden van de ArtEZ Redken Alumni Sessies en enkele pagina's van het resultaat

Welkom bij de Bureau Z* Alumni Pool

Geef energie aan je eigen startup!
Met projecten van Bureau Z* en de coaching die er onderdeel van is, kan je als oud-student van ArtEZ een schat aan ervaring opdoen met het werken aan opdrachten en soms ook praktijkprojecten voor grote klanten waar je zelf voorlopig nog niet binnenkomt.

Voor wie?
Bureau Z* bestaat op de eerste plaats voor oud-studenten van ArtEZ. Kunstenaars, ontwerpers, docenten BKV en studenten van anadere studierichtingen die afgestudeerd zijn binnen een periode van drie jaar vanaf hun afstuderen van ArtEZ kunnen zich inschrijven in de ArtEZ Bureau Z* Alumni Pool. Dus als je in juli 2014 bent afgestudeerd, kan je tot en met juli 2017 deelnemen.

Daarnaast kunnen hogerejaars van ArtEZ opleidingen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen met een onderzoek of ander project in de praktijk van kunst en vormgeving.
De deelnemers stellen zich met hun werk aan potentiële opdrachtgevers voor in het Alumni Portfolio. Daarin plaatsen studenten vijf afbeeldingen van hun werk en een alinea om zich mee te presenteren.

...Inschrijven Alumni via deze link
...Hoe alles werkt: via Vragen en Feiten


Floor Vlaskamp werkte in de Fundatie met twee studenten als assistent