In dit jaaroverzicht van 2014:

Doenersdreef Zorg

Open
Monumentendag 2014


ArtSEEDZ

Rode Loperfestival

Pastoraat Zwolle

Windesheim Teacher
College

De Leyhoeve

Esko 2014

Beeld en Geluid 2014

Eerdere Z*projecten:

Redken

Music@Design

Fundatie Zwolle

Afgeronde ArtZétra/ Bureau Z* projecten in 2014

ArtZétra & Bureau Z*
Bureau Z* is een netwerkactiviteit voor de afgestudeerde kunstenaars, ontwerpers en docenten BKV van ArtEZ. Externe projecten die bij ArtEZ binnenkomen worden deels gebruikt als verrijking voor het ArtEZ onderwijs (via Artzétra, het projectbureau van ArtEZ Zwolle). Het deel dat daarvoor niet in aanmerking komt wordt via Bureau Z* aan oud-studenten voorgelegd die zich hebben ingeschreven bij de Z* AlumniPool. Deze kunnen door dergelijke opdrachten uit te voeren hun netwerkpositie aanzienlijk versterken.

In dit jaar overzicht tonen wij de projecten en opdrachten die via het projectbureau hebben plaats gevonden of nog bezig zijn. Enkele opdrachten zijn in pitch vorm gehouden en sommige opdrachten komen jaarlijks terug. Daarnaast lopen er nog opdrachten die in 2015 worden opgeleverd.

ArtZétra/ Bureau Z* opdrachten overzicht 2014

ArtSEEDZ
Opdracht aangenomen na overleg met de opdrachtgever
uitgevoerd door: Robby Warring

Ontwerp een affiche voor het ArtSEEDZ festival.
Artez Master/studenten tonen hun nieuwste muziek projecten in het ArtSEEDZ festival. Hét festival in Oost-Nederland dat de muziekpraktijk van de klassieke muziek ter discussie durft te stellen en er nieuwe voorstellen voor doet.


Rode Loper Festival

Doorgeef-luik project, uitgevoerd door: Beatrice Puijk
Voor festival de Rode Loper ontwierp ik het festivalhart. Het festivalhart is een bruisend centrum vol kunst, theater en eten. Dichters dragen voor op het water, geluiden van Oost worden gevangen, een tentenkamp groeit vol herinneringen en de boulevard vult zich met verhalen.
Het terrein is een sprankelende ontmoetingsplek en het startpunt voor de vier theatrale routes, letterlijk het kloppende hart van het festival. (Beatrice)

ArtZétra/ Bureau Z* opdrachten overzicht 2014

Open monumentendag 2014

Landelijke ontwerpwedstrijd, Bureau Z* heeft deze wedstrijd mede georganiseerd.
Jaarlijkse Bureau Z* activiteit
2014: uitgevoerd door Juliëtte Gerards

Oproep aan studenten grafische vormgeving om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd ‘Ontwerp het themalogo Op reis’.
Op reis is in 2014 het thema van de Open Monumentendag, met 900.000 bezoekers één van de grootste culturele evenementen van Nederland.

Ter ondersteuning van de promotie van het thema Op reis wil de Stichting Open Monumentendag
een themalogo laten ontwerpen. Op reis laat mensen op 13 en 14 september reizen, over land, over water, door de lucht, door verhalen en door de tijd. De Open Monumentendag maakt van bezoekers dit jaar tijdreizigers, die hun (monumenten-)grenzen kunnen verleggen.
Het thema Op reis gaat over mobiliteit, over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over infrastructuur (de wegen, sporen en kanalen), over handel en de gebouwde monumenten die daarbij horen. Maar Op reis gaat ook over (reis)verhalen, emigratie, toerisme, ontdekkingsreizen, ruimtereizen en verbeelding.

Ontwerp Doenersdreef: Marco Klein- Nijenhuis

ArtZétra/ Bureau Z* opdrachten overzicht 2014

Horecagelegenheid Woonlandschap De Leyhoeve

Pitch Alumni Interieur
Gewonnen door: Thierry van Til

Opdracht betreft het ontwerpen en inrichten van ongeveer 1300m2 horecagelegenheid op de begane grond van Woonlandschap de Leyhoeve.
Een aantal zaken met betrekking tot deze inrichting zijn reeds bepaald:
- Een restaurant aan de voorzijde van De Leyhoeve. Stijl: Fine dining. Het is een multifunctioneel restaurant zodat deze ruimte tevens gebruikt kan worden voor feesten, partijen en andere evenementen.
- Brasserie gedeelte: Dient toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor kinderen. Een plek waar men aangenaam in een gezellige atmosfeer samen kan komen om lekker wat te drinken of wat te eten. Een ruimt waar bijvoorbeeld gewerkt kan worden met verschillende zithoekjes/ gelegenheden, een stamtafel of een open haard bijvoorbeeld.
- Een bruin cafe met een doorkijk naar het zwembad. Een bar is hierin aanwezig. Deze ruimte bevind zich aan de andere zijde van het hoofdentree. (Ruimte met biljarttafel)
- Grote (open) bar bij binnenkomst. Deze bar heeft tevens de functie van receptie.
- Grote open keuken waar elke dag verse maaltijden worden bereidt.
- Aan de voor en achterzijde van het horecagedeelte terrassen

Inrichting woongeving Woonlandschap De Leyhoeve

Pitch Alumni Interieur
gewonnen door: Thierry van Til

Het ontwerpen van de inrichting en omgeving van de woonkamers en gangen op de gesloten vleugel van de Leyhoeve.
Dit is het gedeelte waar de 85 zorgsuites gevestigd zijn en waar dus 24-uurs zorg geleverd kan worden. Men kan kiezen voor verschillende leefsituaties in de verschillende woonkamers. Bij deze inrichting dient onder andere rekening te worden gehouden met de symptomen en gevolgen van de aandoening Alzheimer (dementie). Daarnaast dient het een prettige leefomgeving te zijn waar eenieder, dus ook familie, partners en kennissen van de bewoner, zich op zijn of haar gemak voelt. Het dient een veilige omgeving te zijn met een gastvrije uitstraling.

ArtZétra/ Bureau Z* opdrachten overzicht 2014

Opdracht Pastoraat Zwolle ‘Hallo Alzheimer’

Pitch waarin vijf ArtEZ afgestudeerden hun voorstel presenteren. Offerte opdracht
UJitgevoerd door: Jesse Strikwerda
Het gegegeven:
Beeldend Bijbellezen is een voorbeeld van een nieuwe, authentieke vorm van kunst- en cultuureducatie. Bert Koetsier benadert kunst vanuit een godsdienstig/ levensbeschouwelijk perspectief. Hij ziet godsdienst als verbeelding, als een taal in metaforen en symbolen. In dit boek laat hij zien hoe de verhalen in de Bijbel op deze nieuwe, beeldende manier gelezen kunnen worden. Aan de hand van een aantal thema’s, zoals ‘de bron’ en ‘de wolk’, legt hij uit dat we op een eigentijdse manier in gesprek kunnen gaan over Bijbel en geloof, zodat niet verloren gaat wat er in de rijke traditie van het christelijke geloof ligt opgeslagen.

Jesse Strikwerda / klik op de afbeelding om meer te zien

Het betreft het ontwerpen van een stripboek om het
beeld en besef van de aandoening Alzheimer op een leuke en begrijpbare manier te verduidelijken voor mensen die hier mee te maken hebben en/of krijgen. Gezien de toekomstige situatie van de zorg met alle wetsveranderingen van dien, wordt de participatie van vrienden en familie (mantelzorgers) steeds essentiëler. Uit reeds uitgevoerd onderzoek is echter gebleken dat deze mantelzorgers de aandoening Azheimer niet en/of niet voldoende begrijpen om hier effectief en efficiënt mee om te gaan.

Windesheim Teacher College
Doorgeef-luik project
uitgevoerd door: Robby Warring

Ontwerp een serie Prezi Presentaties en een iconenset voor het gehele project.
In samenwerking met 2 tot 3 medewerkers van Windesheim werd voor een bijeenkomst een presentatie gemaakt.

ArtZétra/ Bureau Z* opdrachten overzicht 2014

Doenersdreef zorg

Doenersdreef Zorg, een dagbesteding­centrum met een ambitie. Die ambitie heeft Doenersdreef uitge­schre­ven in een plan. Dit plan wilden ze visualiseren zodat het kan dienen als een presen­tatiemiddel naar de gemeente en buurt­bewoners.
Pitch: drie kandidaten hebben hun voorstel gepre­sen­teerd.
Marco Klein Nijenhuis: " Na de pitch kreeg ik de opdracht en mocht het concept verder uitwerken. Het idee was om een poster te maken met daarop in de lucht zwevende eilanden. Elk eiland geeft een onderdeel van hun plan weer.
Duurzaamheid, een nieuw pand realiseren en meer maat­schap­pe­lijke bete­kenis zijn belang­rijke speerpunten. Na het plan grondig te hebben bestu­deerd ben ik begonnen een concept te bedenken. Voor mij waren boomhutten, in allerlei soorten en maten, een inspiratiebron.
Doenersdreef Zorg is een buurt/wijk gerichte organisatie die in ‘Eilandenbuurt’ gevestigd is. Het idee om zwevende eilanden toe te passen die met elkaar in verbinding staan door touwbruggen, een glijbaan of een trap ontstond. Zo laat elk eiland/onderdeel zijn relatie zien met het grotere geheel."


Robby Warring - Prezi presentatie met iconenset

Beeld en Geluid Met het project Beeld en Geluid van animator, ontwerper en beeldend kunstenaar Robin Noorda werd in 2011 de aftrap gegeven voor een samenwerking tussen beeldontwerpers van ArtEZ Zwolle en geluidontwerpers van ArtEZ Pop/ MediaMusic Enschede. We realiseerden via een breedbandverbinding van de professionals van IT ArtEZ lipsynchroon werken op twee locaties. Studenten werkten tegelijkertijd aan meerdere beeld/ geluid ontwerpen in verschillende samenstellingen. Samenwerking met een oud-student in de organisatie van de lessen.
Lees over Beeld en Geluid 2015 verder op ArtZétra, projecten voor studenten.


Video van Roy Bremmer en Patrice Börding

Video van Sam Tollenaar, Quinju Altelaar en Thomas Muis